Tính năng nổi bật của Quản lý tài sản 365

Quản lý thông tin tài sản

Quản lý thông tin tài sản

Thống kê toàn bộ tài sản trong doanh nghiệp, theo dõi số lượng tài sản của từng bộ phận và cá nhân.

Cấp phát thu hồi tài sản

Cấp phát thu hồi tài sản

Tạo phiếu cấp phát tài sản mới, tái sử dụng tài sản hoặc thu hồi tài sản đang sử dụng.

Điều chuyển, bàn giao

Điều chuyển, bàn giao

Tạo phiếu, theo dõi tình hình điều chuyển tài sản. Tài sản của cá nhân, bộ phận này được luân chuyển sang cá nhân, bộ phận khác sử dụng và quản lý.

Sửa chữa bảo dưỡng

Sửa chữa bảo dưỡng

Nắm bắt tức thời tình trạng tài sản để sửa chữa, nâng cấp. Chủ động bảo dưỡng đúng hạn đảm bảo tài sản luôn vận hành ở chế độ tốt nhất.

Mất, hủy, thanh lý

Mất, hủy, thanh lý

Theo dõi tình trạng tài sản trong doanh nghiệp, xử lý tài sản khi bị hư hỏng k thể sử dụng hoặc tài sản dư thừa trong doanh nghiệp.

Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản

Thống kê tài sản tại từng thời điểm trong doanh nghiệp, tạo phiếu rà soát và đối chiếu.

Giải pháp hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp

Giải pháp hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp

Giải pháp hỗ trợ chủ doanh nghiệp

check
Điều hành thuận tiện, đưa ra quyết định hợp lý, hiệu quả
check
Chủ động kế hoạch ngân sách
check
Nâng cao trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản
Giải pháp giúp cán bộ quản lý tài sản

Giải pháp giúp cán bộ quản lý tài sản

check
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu trên mọi nền tảng
check
Quản lý và truy xuất thông tin dễ dàng
check
Chủ động sửa chữa và bảo dưỡng
check
Kiểm kê dễ dàng nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian
Giải pháp hỗ trợ quản lý tài sản với nhân viên

Giải pháp hỗ trợ quản lý tài sản với nhân viên

check
Tra cứu tài sản đơn giản
check
Phản hồi tương tác nhanh chóng
check
Yêu cầu, đề xuất sử dụng tài sản dễ dàng

Ưu điểm vượt trội của hệ sinh thái Chuyển đổi số 365

Hướng dẫn sử dụng
Phần mềm Quản lý tài sản 365

Phần mềm Quản lý tài sản 365 là một giải pháp mới giúp doanh nghiệp có thể quản lý và theo dõi được danh sách tài sản và tình trạng một cách chi tiết và nhanh chóng.

Đăng ký ngay

Download và sử dụng miễn phí phần mềm quản lý tài sản 365

Download phần mềm quản lý tài sản miễn phí
Download phần mềm quản lý tài sản trên android Download phần mềm quản lý tài sản trên IOS